พิษณุโลก นักวิจัย ม.นเรศวร คว้า 2 รางวัลใหญ่ในการประกวด iENA 2023 พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์

พิษณุโลก นักวิจัย ม.นเรศวร คว้า 2 รางวัลใหญ่ในการประกวด iENA 2023 พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ วระนุช อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ คว้ารางวัล Bronze Medal และ Special Prize
on stage จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “The International
Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2023) เมื่อวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566


ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากผลงานวิจัย “Trikatuk microparticles anticellulite cream” โดยได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งเข้าร่วมประกวด พร้อมต่อยอดสูตรต้นตำหรับครีมสมุนไพรตรีกฏุกนวดลดเซลลูไลท์ โดยการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด เป็นผู้รับการถ่ายทอดผลงานเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้า 2 รางวัลใหญ่ ณ เวทีประกวด


iENA 2023 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด ” เป็นผู้รับอนุญาตนำผลงานไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ “มหาวิทยาลัยนเรศวร” พร้อมผลักดันและส่งเสริมในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ วระนุช เปิดเผยว่า “ตรีกฏุก” คือ พิกัดยาในทางการแพทย์แผนไทย


ที่ประกอบด้วย ขิง พริกไทย ดีปลี รวมเรียกว่า “ตรีกฏุก” ในทางการวิจัยพบว่า สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมีองค์ประกอบสารสำคัญคือ piperine, gingerol และ shogaol ซึ่งสามารถกระตุ้นการสลายไขมันของเซลล์ไขมัน (adipocyte cell) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดี คณะวิจัยจึงใช้เทคนิคด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมกักเก็บสารสกัดสมุนไพรตรีกฎุกเอาไว้ในอนุภาคระดับไมโครเมตร เพื่อเพิ่มการดูดซึมสาระสำคัญเข้าสู่ผิวหนัง
และลดกลิ่นฉุน
ด้านนายไพศาล ชาญวิวัฒนา กรรมการ บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร


เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม ทั้งศูนย์วิจัยและนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการวิจัยและพัฒนา สมุนไพรตรีกฏุก
นวดลดเซลลูไลท์ ที่มีประสิทธิภาพในการลดเซลลูไลท์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบการสะสมตามบริเวณ
ต้นขา ต้นแขน และหน้าท้อง อีกทั้งยังเป็นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้ สอดรับกับผู้บริโภคที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของเชลลูไลท์ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างได้ผลจริง โดยมีผลการทดสอบประสิทธิภาพในทางคลินิกยืนยัน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts