กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. นำจิตอาสาพัฒนาวัดตระพังทอง

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. นำจิตอาสาพัฒนาวัดตระพังทอง


วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ณ วัดตระพังทอง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จว. สุโขทัย
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพพร กวาวหนึ่ง ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ต.ศุภกร วันทัพ (หัวหน้าชุดจิตอาสา) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสาและนสต.จิตอาสา จำนวน ๓๐ นาย

ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดตระพังทอง อ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย โดยร่วมดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บเศษไม้ที่เหลือจากการสร้างสะพานบุญ เพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้ที่เข้ามายังวัดแห่งนี้

 

Related posts