ศรีสะเกษ อดีต รมว.คลังมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 111 ปีศรีสะเกษวิทยาลัย หาเงินรายได้สร้างโดมคลุมลานกิจกรรม อดีตครูและศิษย์เก่าแห่ร่วมงานคับคั่ง

ศรีสะเกษ อดีต รมว.คลังมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 111 ปีศรีสะเกษวิทยาลัย หาเงินรายได้สร้างโดมคลุมลานกิจกรรม อดีตครูและศิษย์เก่าแห่ร่วมงานคับคั่ง มี หน.วิเชียร วีรบุรุษแห่งทุ่งใหญ่นเรศวรฯ คดีเสือดำ ส.ส.อมรเทพ สมหมาย อ.วิวัฒน์ รุ้งแก้ว นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ และบิ๊กหลวง เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้ารับรางวัลที่ทรงเกียรตินี้ด้วย

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามหน้าเสาธง ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกา อดีต รมว.คลัง ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “111 ปีศรีสะเกษวิทยาลัย” ซึ่งสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ร่วมกับ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ได้จัดงานนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของ น.ร.เกียรติคุณ 111 ปีศรีสะเกษวิทยาลัยของ น.ร.จำนวน 111 คน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 34 คน ซึ่งมีศิษย์เก่าดีเด่นที่มีชื่อดังนี้คือ นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว อดีตกรรมการสภาการศึกษา พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ นายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าศรีสะเกษ และนายวิเชียร ชิณวงษ์ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก ผู้จับกุมนายเปรมชัย คดีฆ่าเสือดำ ล่าสุดย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร การประกอบพิธีไหว้ครู โดยมี นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าศรีสะเกษในฐานะ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายธเนศ เครือรัตน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคเพื่อไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายสำรวย เกษกุล อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ นายจิตตนาถ สิงห์โต ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย พร้อมด้วย อดีต ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อดีตครู ศิษย์เก่า ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทั่วไปพากันมาร่วมพิธีจำนวนมาก

นายจิตตนาถ สิงห์โต ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 111 นับว่าเป็นที่น่ายินดีที่ ร.ร.ได้ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน
ภารกิจหลักของ ร.ร.ของเราคือ การจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ควบคู่คุณธรรม และมีการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนภาษาจีน-ญี่ปุ่น ห้องเรียนดนตรี รวมไปถึงห้องเรียนมาตรฐานสากล จากการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้ ร.ร.ได้รับรางวัลมากมายในระดับชาติ และระดับนานาชาติอีกด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ เพื่อระดมทุนสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมเรียนรวม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เป็น ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวนมาก การจัดกิจกรรมบางอย่างจำเป็นจะต้องใช้สถานที่ขนาดใหญ่พิเศษ แต่สภาพอากาศร้อนในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย หากมีหลังคาคลุมลานกิจกรรมจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น การเข้าแถว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน หรือ Open house การแสดงด้านดนตรี นาฎศิลป์ การซ้อม หรือการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ก็จะสามารถดำเนินการได้พร้อมกันทั้ง ร.ร. อีกทั้งกิจกรรมในระดับจังหวัดที่สามารถรับผู้คนได้ 4 – 5,000 คน ก็สามารถรองรับได้ นับว่าเป็นประโยชน์ และหากการจัดสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมเรียนรวมครั้งนี้สำเร็จ ย่อมแสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ ร.ร.อันเป็นที่รักของเรา

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องในวาระครบ 111 ปี แห่งการก่อตั้ง ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2566 นี้ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศรีสะเกษวิทยาลัย ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน มีความตระหนัก และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้ก่อตั้งมาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงิน เหลือง “111 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระ 111 ปี ของการก่อตั้ง ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันให้เห็นถึงความสำคัญที่ ร.ร.ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อให้ศิษย์ปัจจุบันมีโอกาสแสดงผลงานต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และร่วมกิจกรรม ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อสืบสานสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ของ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อระดมทุนสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมเรียนรวม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกาและอดีต รมว.คลัง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย สถาปนาเป็นปีที่ 111 นับว่าเป็นที่น่าชื่นชมที่ ร.ร.ได้สั่งสมเกียรติยศอันยาวนาน ได้รับการยอมรับเชื่อถือศรัทธาจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งใน จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เป็น ร.ร.ที่จัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม มีการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พัฒนาระบบเทคโนโลยี และการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมโลกได้อย่างมั่นใจ จากการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งผลให้มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันสร้างชื่อเสียงให้ ร.ร.อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมครั้งนี้แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง บุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ ร.ร.อันเป็นที่รักของเรา นอกจากนี้ ยังเป็นการสืบสานสายใยแห่งความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ด้วย ตนขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมยินดีต่อผลสำเร็จของ ร.ร.และร่วมภาคภูมิใจกับลูกศิษย์ของศรีสะเกษวิทยาลัยทุกท่าน และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ “111 ปี ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย” มีดังนี้ 1. อดีต ผอ.ร.ร. นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ และ นายยิ่งยง นันทวณิชชากร 2. สาขาวิชาการ/นักการศึกษา นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รศ.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย 3. สาขานักบริหารราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นักปกครอง/นักการเมือง พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี นายอมรเทพ สมหมาย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ 4. สาขานักธุรกิจภาคเอกชน ดร.บัณฑิต เพิ่มบุญ นายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง นางปรียนันท์ จารุอารยนันท์ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ นายกิตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์ นายปิยะพงษ์ สีหะวงษ์ นายปริญญา สาลีวัน นายไชยพล นามวงศ์ 5. สาขาบริหารสังคม/ทำคุณประโยชน์เสียสละเพื่อส่วนรวม นางนิภา ทวีสุขศิริ พญ.นิธิกุล เต็มเอี่ยม นายวีระยุทธ ฐิติสมบูรณ์ นายเรวัตร์ สุภาพ นายนพรัตน์ บัวหอม น.ส.เพชรรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ เรืออากาศเอกหญิง วิจิตรา ศุภเลิศ 6. สาขานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/นักกีฬา ฯลฯ นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน นายวิเชียร ชิณวงษ์ น.ส.ชิสา อธิบุญญาโชค นายศุภณัฐ นามวงศ์ นายอวิรุทธ์ อรรคบุตร//////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts