เปิดกิจกรรมปฏิบัติการฟื้นฟูศาสนสถาน ที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุกทภัย

เปิดกิจกรรมปฏิบัติการฟื้นฟูศาสนสถาน ที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุกทภัย

 

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับและติดตาม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติการฟื้นฟูศาสนสถาน ที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุกทภัยในพื้นที่ ม.7 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และ โรงเรียนบ้านประชาพัฒนา ม.2 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ได้บูรณาการร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เครือข่ายภาคประชาชนจิตอาสา ในการช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถาน และที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ ภายในงานมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ บุคลากร ศอ.บต. เครือข่ายบัณฑิตอาสาฯ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วม ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งในด้านชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก บัดนี้ ปริมาณฝนเริ่มลดลง และสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

แต่สภาพความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้รับการประสานงานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ร่วมบูรณาการกับ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน เปิดปฏิบัติการฟื้นฟูศาสนสถาน และที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ พร้อมผู้ต้องขังกองนอก เข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักในรอบ 50 ปี ในการเก็บกวาด ทำความสะอาดสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมถุงยังชีพ อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่ครัวเรือนผู้ประสบภัย


พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดภัยภิบัติซึ่งถือว่าเป็นภัยภิบัติที่หนักในรอบ 50 ปี ความทุกข์ของประชาชนก็เป็นความทุกข์ของรัฐบาล การจัดโครงการในวันนี้เป็นการปฏิบัติฟื้นฟู ศาสนสถานที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย ซึ่งศาสนสถานทั้งมัสยิดและวัด ถือว่าเป็นสมบัติร่วมกัน วันนี้ กรมราชทัณฑ์ร่วมกับ ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการนำผู้ต้องขังมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย แม้ขณะนี้ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมาฟื้นฟูให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ในนามของรัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู และเร่งเข้ามาดูแลต่อไป


สำหรับพื้นที่ของอำเภอบาเจาะ มีพื้นที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2566 จำนวน 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน 2,610 ครัวเรือน 7,558 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สำหรับพื้นที่ ต.ปะลุกาสาเมาะ เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,280 ครัวเรือน 3,305 คน โดยในหมู่บ้านปะลุกาแปเราะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 143 ครัวเรือน 380 คน การดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา อำเภอบาเจาะ ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลตำบลต้นไทร และ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ หน่วยกำลัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการอพยพคนและทรัพย์สินจากน้ำท่วมสูง ไปอาศัยในสถานที่พักพิงชั่วคราว พร้อมได้จัดทำข้าวกล่องและแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในขณะนี้พื้นที่ประสบภัยทั้งหมดได้คลี่คลายสถานการณ์แล้ว อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจรายละเอียดความเสียหาย เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู


ในส่วนของอำเภอรือเสาะ มีจำนวน 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ รวม 8,356 ครัวเรือน ประชากรสะสม 29,623 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 52 หลัง เสียหายบางส่วน 1,209 หลัง วัด/มัสยิดเสียหาย 13 แห่ง โรงเรียน 19 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 15 แห่ง ถนน 66 สาย สำหรับ ม.2 ต.บาตง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 244 ครัวเรือน 1,065 คน ได้รับผลกระทบทั้งหมู่บ้าน การให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพและปัจจัยช่วยเหลืออื่น อำเภอรือเสาะร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนได้สนับสนุนอาหารปรุงสุก ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่

Related posts