!!! ก้อง น้ำแข็งสามล้อปั่น จ.สุโขทัย ! ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ งานวันเด็ก !

!!! ก้อง น้ำแข็งสามล้อปั่น จ.สุโขทัย ! ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ งานวันเด็ก !


วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 .เอาขนมไปให้ในวันเด็ก.2 โรงเรียน.คือโรงเรียนบ้านด่าน.อ.บ้านด่านลานหอย.และโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล.อ.คีรีมาศ..เอาบุญมาฝากกัลยาณมิตรทุกท่านครับ.มอบเงินให้เด็กนักเรียนอีก 18 คน

Related posts