ขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ ซ่อนในกองขยะ และ ขยะคือทองคำ

ขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ ซ่อนในกองขยะ และ ขยะคือทองคำ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 บริษัทวงษ์พานิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกต้อนรับ คุณ คัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ถึงระดับกองพัน ศึกษาดูงานการจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อยอด บริหารจัดการขยะภายในหน่วยหรือต่อยอดทำเป็นธุรกิจเสริมเพิ่มรายได้

โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของฉายา “ขยะคือทองคำ” บรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ ชี้ช่องทางธุรกิจ พร้อมนำชมกระบวนการทำงานภายในโรงงาน ซึ่งโรงคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เติบโตจนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำทางด้านการจัดการขยะรีไซเคิลของโลก ได้รับความเชื่อถือจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างแพร่หลายมีเครือข่ายสาขากระจายไปทั่วโลก

Related posts