อ.เมืองจันทร์ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

อ.เมืองจันทร์ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านชบา หมู่ที่ 8 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ ประธานเครือข่ายศรีสะเกษโมเดล พร้อมด้วย นายสมพล เมืองแฟน ผอ.ร.ร.บ้านแต้ชะบา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นายทองวัน หนองหงอก ผู้ใหญ่บ้านชะบา ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวบ้านชะบา และหมู่บ้านใกล้เคียง ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง การทำบุญตักบาตรข้าสาร อาหารแห้ง ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระมหาคำ ปรฺกโม รองเจ้าคณะ อ.เมืองจันทร์ และคณะสงฆ์จากบ้านชะบา สำหรับข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้รับ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ถวายพระคุณเจ้า มอบให้ อสม.นำไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และสมทบอาหารกลางวัน

นายสมพล เมืองแฟน ผอ.ร.ร.บ้านแต้ชะบา กล่าวว่า สำหรับข้อต่างในข้อเหมือนของหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง มีข้อต่างในข้อเหมือน ดังต่อไปนี้ 1. ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ ต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักศีล 5 ครบทุกคน 2. หมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบ “บวร” บ้าน/ วัด/ โรงเรียน 3. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 4. ลดละเลิกอบายมุข โดยเฉพาะงดดื่มเหล้าในวันพระ 5. น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า สวนครัว รั้วกินได้ (ดมได้ พูดได้ มั่นคง แข็งแรง) กล้วย 1 หน่อ มะละกอ 1 ต้น//////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts