เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงาน “มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน” ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ชาวชวาวงศ์ทั้งไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมจำนวนมาก

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงาน “มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน” ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ชาวชวาวงศ์ทั้งไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมจำนวนมาก

 


วันที่ (2 มีนาคม 2567) เวลา 08.00 น. พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 37 ณ สนามนกเขาสวนขวัญเมือง ในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยทางเทศบาลนครยะลา ได้จัดขึ้น ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาและธุรกิจเกี่ยวกับนก โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ให้กับผู้ให้การสนับสนุน

สำหรับการจัดการแข่งขันในปีนี้ ได้รับความสนใจ มีผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันจากชาวชวาวงศ์จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย ส่งนกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 ตัว

สำหรับการแข่งขันนกเขาชวาเสียง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านตลาดนก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงนกเขาชวา นกที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับ ถ้วยเกียรติยศแชมป์อาเซียน ตลอดจนรางวัลสมนาคุณอื่นๆ มากมาย

โดยในปีนี้จัดให้มี การแข่งขันประเภทต่างๆ เช่น นกเขาชวาเสียง ประเภทเสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ ประเภทรวมเสียง อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การแข่งขันนกกรงหัวจุก ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา การจัดงานเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (อาหารจานเด็ด) ครั้งที่ 23 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา ซึ่งในช่วงการจัดงานระหว่าง 1-3 มีนาคม 2567 อีกด้วย

Related posts