นายอำเภอเวียงสา เปิดการแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ กีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายอำเภอเวียงสา เปิดการแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ กีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567
ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายชิน พัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน กล่าวรายงานต่อนายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ กีฬาเยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีชมรมอปท. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชน และเยาวชน ร่วมพิธีจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องที่ตำบลส้าน จึงได้จัด โครงการส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ กีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็น เด็ก เยาวชน และประชาชน หมู่ที่ 1–10 ในเขตพื้นที่ตำบลส้าน จำนวน 400 คน

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ กีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นระหว่างวันที่ 2–3 มีนาคม พ.ศ. 2567 รวม 2 วัน มีการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 6 ประเภทได้แก่ วิ่งลูกโป่ง ลิงอุ้มแตง กินวิบาก วิ่งเปี้ยว(ซุปเปอร์แมน) ตีกอล์ฟมะเขือยาว โกยสมบัติ
การจัดโครงการในวันนี้ ใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts