ศรีสะเกษ ประธานสภาเกษตรกรเยี่ยมชมสวนเมล่อนแตงโมเผยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเดือนละกว่า 30,000 บาท

ศรีสะเกษ ประธานสภาเกษตรกรเยี่ยมชมสวนเมล่อนแตงโมเผยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเดือนละกว่า 30,000 บาท

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก อ.ขุขันธ์) บ้านโสน ม .9 ต.โสน อ.ขุขันธุ์ จ.ศรีสะเกษ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจ นายสังคม น้อยสงวน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนเขต อ.ขุขันธ์ ซึ่ง ศพก.แห่งนี้เป็นเกษตรอินทรีย์ มีโรงเรือนในการปลูก 7 โรง ซึ่งประกอบด้วยแตงโม ผลผลิตจะเก็บจำหน่ายได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567 น้ำหนักลูกละ 5 – 7 กก.จำหน่าย กก.ละ 50 บาท มีประมาณ 100 ลูก และเมล่อน มีประมาณ 200 ลูก ผลผลิตเก็บจำหน่ายได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 กก.ละ 85 บาท และแตงกวาพวง ซึ่งสามารถเก็บจำหน่ายได้ทุกวัน

นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่ได้มาเข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้แล้วพบว่า มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบระเบียบดีมาก และพืชผลกำลังให้ผลิตออกมาจำนวนมาก ที่สำคัญคือศูนย์แห่งนี้เป็นการปลูกพืชปลอดสารพิษ ซึ่งตนจะได้นำเอาแนวทางการปลูกพืชปลอดสารพิษของศูนย์แห่งนี้ไปเผยแพร่แนะนำให้เกษตรกรทั้ง จ.ศรีสะเกษได้รับทราบเพื่อที่เกษตรกรจะได้นำเอาแบบอย่างศูนย์นี้ไปเป็นแนวทางในการทำการเกษตรต่อไป

นายสังคม น้อยสงวน เจ้าของสวนกล่าวว่า ตนปลูกแตงโม เมล่อน และแตงกวามานานหลายปีแล้ว โดยจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีย์ที่เป็นพิษต่อร่างกายแต่อย่างใด ซึ่งในแต่ละวันจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรวันละประมาณ 800 – 1,000 บาทเดือนละกว่า 30,000 บาท ประชาชนชาว ศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศท่านใดสนใจโทรจองได้ที่ 081-3903764 เนื่องจากว่า ผลผลิตมีจำนวนจำกัด///////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ โทร.081 – 2668469

Related posts