5 มี.ค.67 วันนักข่าว นักเรียน และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โชคดี ได้รางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯ โดย ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมฯ

5 มี.ค.67 วันนักข่าว นักเรียน และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โชคดี ได้รางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯ โดย ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมฯ

 


…นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย พร้อมฝ่ายบริหารของชมรมฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม วันนักข่าว 5 มี.ค.67 ซึ่งมี นายจรุง ขำพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดยางเอน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อ นำสิ่งของมอบให้กับเด็กนักเรียน และโครงการอาหารกลางวัน

และการละเล่นต่างๆของกิจกรรม วันนักข่าว ในวันที่5 มีนาคม ของทุกปีซึ่งจัดกันขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งมี ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบพระคุณทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน คหบดี พ่อค้า ที่ร่วมสนับสนุน กิจกรรม วันนักข่าว
5 มี.ค. 67 และของทุกปี ที่ชมรมฯได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี


ในการนี้ ทางชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน และคณะครู เป็นอย่างสูง ที่อำนวยความสะดวก เรียบร้อย และสถานที่ ที่ให้ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ได้ใช้สถานทึ่จัดกิจกรรม วันนักข่าว และ ดูแลเป็นอย่างดียิ่ง ในครั้งนี้

Related posts