พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.สต.ในสังกัด 37 แห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชน

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.สต.ในสังกัด 37 แห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชน


วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสนธยา จิตต์รำพึง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมส่งมอบเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย กระเป๋าชุดคัดกรองผู้ป่วยชนิดพกพาเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Expert Smart Mobile Connect) จำนวน 37 ชุด , เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดชนิดไร้สัมผัส จำนวน 37 เครื่อง และระบบบริหารจัดการคิวและตู้คิว จำนวน 37 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 37 แห่ง ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


สำหรับชุดคัดกรองผู้ป่วยชนิดพกพาเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Expert Smart Mobile Connect) ดังกล่าวเหมาะสำหรับคัดกรองผู้ป่วยแบบอัตโนมัติโดยมีชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบเชื่อมต่อ HIS/Cloud โดยจะสามารถบันทึกบันทึกค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องอย่างอัตโนมัติทั้งค่าความดันโลหิต (BP) โดยจะส่งค่า Systolic blood pressure (SBP), Diastolic blood pressure (DBP) ชีพจร (Pulse) ค่าอุณหภูมิ (Temperature) ออกซิเจนในเลือด (SPO2) ค่าระดับน้ำตาลในเลือด และค่าน้ำหนักส่วนสูง เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถรับค่าและส่งต่อข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องวัดสัญญาณชีพและบันทึกข้อมูลสุขภาพอัตโนมัติ.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts