สตูล หมอชลน่าน ย้ำ! ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพอดีตนายกทักษิณเยือนเชียงใหม่ มีแพทย์ประจำตัวคอยแนะนำ ขณะเดินทางมาเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ ชาวสตูล 2,000 คน แห่รับบริการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง 21 คลินิก

จังหวัดสตูล จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ อำเภอละงู “หมอชลน่าน” เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 21 คลินิก ดูแลประชาชนประมาณ 2,000 คน เผย เข้าสู่สัปดาห์ที่ 8 จัดบริการไปแล้ว 22 ครั้ง ช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษากว่า 108,000 คน ทำหัตถการเฉพาะทางกว่า 5,500 ราย

วันนี้ 10 มีนาคม 2567 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี


นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคที่สำคัญโดยแพทย์เฉพาะทาง และได้รับการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นอย่างทันท่วงที ช่วยลดการป่วยและการเสียชีวิต โดยเน้นการจัดคลินิกบริการที่สอดคล้องตามปัญหาและบริบทของพื้นที่ ขณะนี้ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่ 8 ได้จัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางบริการประชาชนไปแล้ว 22 ครั้ง มีประชาชนได้รับบริการตรวจรักษา 108,167 ราย และทำหัตถการเฉพาะทาง 5,547 ราย


สำหรับในสัปดาห์นี้ กำหนดจัดบริการใน 3 จังหวัดคือ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และในวันนี้ที่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีบริการคลินิกเฉพาะทางถึง 21 คลินิก ได้แก่ 1.คัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี 2.คัดกรองมะเร็งเต้านม 3.คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง 4.คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 5.คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 6.ทันตกรรม 7.กระดูกและข้อ 8.คัดกรองวัณโรค 9.คลินิกสุขภาพเกษตรกร 10.แพทย์แผนไทย 11.แพทย์แผนจีน 12.สุขภาพจิต 13.หมอยาพบประชาชน 14.บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 15.พัฒนาการเด็ก 16.อัลตราซาวด์ 17.คลินิกตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid duplex ultrasound)18.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) 19.โรคผิวหนัง 20.ฟื้นฟูสมรรถภาพ (ขาเทียม) และ 21.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยรถแมมโมแกรมเคลื่อนที่ คาดว่าจะมีประชาชนเข้ารับบริการประมาณ 2,000 คน


นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมกรณีสื่อมวลชนสอบถาม การเดินทางของอดีตนายกทักษิณไปเยือนเชียงใหม่ที่จะถึงนี้ โดยระบุว่า ตนไม่ได้ไปใกล้ชิดท่านในช่วงนี้ และท่านเองก็มีแพทย์มีผู้ดูแลสุขภาพจะต้องดูแลความสมบูรณ์ของท่านว่ามีความพร้อมแค่ไหนในการเดินทาง ถ้าหากแพทย์ระบุว่าเดินทางได้ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตราย เป็นข้อตัดสินใจของแพทย์ในการดูแลรักษาและการตัดสินใจของท่านเอง เนื่องจากท่านมีแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลอยู่แล้ว

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts