จังหวัดน่าน แถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา อารามภิรมย์ ๔ ครูบา๕ พระเจ้า ๙ พระธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดน่าน แถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา อารามภิรมย์ ๔ ครูบา๕ พระเจ้า ๙ พระธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

   

วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ.ลานหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   สำนักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยนางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา อารามภิรมย์ ๔ ครูบา๕ พระเจ้า ๙ พระธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมศักยภาพวัด/ศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา

   

และบูรณาการอำนาจละมุน (Soft Power) มาใช้ในการยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่การส่งเสริมศักยภาพชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในกิจกรรมการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ ได้มีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานรายงาน ประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

 

ภาพ โดย นางสาวกมลลักษณ์ บุญซื่อ/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts