ฝนทิ้งช่วงนาน ! ชาวบ้าน ขาดน้ำทำการเกษตร ! นายอนันต์ สงสัย นายก อบต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ! ลุย ช่วยชาวบ้าน

ฝนทิ้งช่วงนาน ! ชาวบ้าน ขาดน้ำทำการเกษตร ! นายอนันต์ สงสัย นายก อบต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ! ลุย ช่วยชาวบ้าน

…วันนี้ที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายอนันต์ สงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นทึาตำบลไกรใน ประชาชนส่วนใหญ่จะทำการเกษตร ซึ่งฝนทิ้งช่วงนานและแล้งจัด ทำให้น้ำทำการเกษตรขาดแคลน จึงร่วมกับผู้นำท้องที่แต่ละหมู่ ต่อยอด ขอพลังงานแสงอาทิตย์ เจาะบ่อโซล่าเซลล์ช่วยประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆที่นโยบายหลักๆของ อบต.ไกรใน ได้ทำอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วน

Related posts