นิพนธ์ เปิด MONEY EXPO HATYAI 2022 ชู ส่งเสริมSMEและคนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงแหล่งทุน ช่วยยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้ เผยตัวเลข 10 ปีที่ผ่านมา มียอดทำธุรกิจในพื้น ที่กว่า 1.2 แสนล้านบาท

นิพนธ์ เปิด MONEY EXPO HATYAI 2022 ชู ส่งเสริมSMEและคนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงแหล่งทุน ช่วยยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้ เผยตัวเลข 10 ปีที่ผ่านมา มียอดทำธุรกิจในพื้น ที่กว่า 1.2 แสนล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่12 MONEY EXPO HATYAI 2022 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ เซ็นทรัลหาดใหญ่ เฟสติวัล จ.สงขลา  โดยมีนางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผวจ.สงขลา น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดฯ ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness”

นายนิพนธ์ รมช.มท.กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคใต้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญก็คือการสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้บริโภคในภาคใต้ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และแหล่งลงทุนที่หลากหลายร่วมกันซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจภาคใต้และของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ รวมทั้งการให้ความรู้ทางการเงินต่อผู้เข้าชมงาน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน สามารถวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินของตนเอง และของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สำคัญเป็นพิเศษก็คือ จะเป็นโอกาสสำคัญของ SME Micro-SME และเกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นฐานรากสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ จะได้ใช้งาน Money Expo นี้เป็นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนที่มีความหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน


ซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจ ในหาดใหญ่ ในภาคใต้ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญก็คือส่งผลต่อการกระจายรายได้ กระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ และจะมีผลกระจายไปยังระบบเศรษฐกิจทั้งระบบของประเทศไทยสอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้ ที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด – 19 จากภาวะที่เราเจอพิษเศรษฐกิจมา 3 ปี เราต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่ยากลำบาก รัฐบาลเองก็ยากลำบากในฐานะทางการคลัง เราก็ต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง ที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเฉพาะในภาคใต้ตอนล่าง ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และยังเป็นช่วงจังหวะดีที่เราเริ่มฟื้นตัวมาจากสถานการณ์การท่องเที่ยว เราเริ่มมีเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย สิงคโปร์เข้ามามากขึ้น มีสินค้าเกษตรที่ไม่ว่าจะเป็นยางพารา น้ำมันปาล์มอยู่ในภาวะที่ดี เพราะมีตัวชี้วัดที่ว่า ถ้าราคาสินค้าเกษตรดี การค้าการขายในตลาดก็จะดีไปด้วย จนทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีได้ในที่สุด

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า “เราจึงต้องช่วยกันกระตุ้นให้เอสเอ็มอีกระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะคนหนุ่มรุ่นใหม่ๆ ที่จะนำธุรกิจใหม่ๆ แบบหนึ่งที่ว่าเป็นของดีเมืองหาดใหญ่ที่ยังมีอีกมาก แต่จะทำอย่างไรที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการที่จะนำสินค้าจากพื้นที่นี้ไปจำหน่ายให้กว้างขวางขึ้น อันนี้จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องเข้ามาขับเคลื่อน ทำของดีหาดใหญ่ให้ออกสู่สาธารณชน และเพิ่มมูลค่าทางการค้าการขายให้มากขึ้น ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นการเปิดโอกาส ให้คนรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ครอบครัวตนเองแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ให้คนที่คิดค้นธุรกิจใหม่ๆมาพบแหล่งเงินทุน ซึ่งถ้าสองอย่างนี้พบกันได้ ผมเชื่อมั่นว่าเราจะผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นอีกมากมายในสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง และเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของการจัดงานฯมียอดการทำธุรกรรมทางการเงินรวมกว่า 120,000 ล้านบาท เฉลี่ยปีละหมื่นกว่าล้าน สิ่งนี้เป็นการสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าแหล่งเงินทุนที่จะช่วยพยุงและช่วยให้เศรษฐกิจในภาคใต้เดินหน้าต่อไปได้

////

Related posts