#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ

 

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องส่งวิทยุโทรทัศน์NBT สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย
บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์

นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย ได้รับเกียรติร่วมพิธีดังกล่าวด้วย…

Related posts