ศอ.บต. นำผู้ประกอบการชายแดนใต้ กว่า 10 ราย ออกบูธจัดแสดงสินค้า งาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ขณะที่ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจ

ศอ.บต. นำผู้ประกอบการชายแดนใต้ กว่า 10 ราย ออกบูธจัดแสดงสินค้า งาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ขณะที่ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจ


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ภาคส่วนราชการ และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ เข้าร่วม

ในการนี้เลขาธิการศอ.บต. พบปะและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบการทั่วไปที่นำสินค้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 10 บูท ไปร่วมจัดแสดงสินค้า อาทิ อาหารแปรรูป ของที่ระลึก รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าพื้นถิ่นที่สามารถสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ไปร่วมออกบูธแสดงสินค้า ทำให้ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนใต้สามารถจำหน่ายสินค้าได้กว่า 378,700 บาท

อย่างไรก็ตามด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีกำหนดจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาธิคุณช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่างกว้างขวางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน OTOP ศิลปาชีพให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมฝีมือภูมิปัญญาของคนไทย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมลงนามถวายพระพรฯ และการจัดแสดงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความหลากหลายจากผู้ประกอบการกว่า 2,000 ราย เพื่อก่อให้เกิดช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับชุมชน อาทิ โซนศิลปิน OTOP โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก โซนตลาดกลางเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ รวมถึงการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และหน่วยงานภาคี การจำหน่ายสินค้า OTOP 5 ประเภท OTOP ชวนชิม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งบูธพิเศษที่เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศศักดาเชิดชูคุณค่าของผ้าไทยอันเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ล้ำค่าของช่างฝีมือไทยต่อไป

Related posts