สตูล ผู้ว่าฯสตูล มอบหมวกนิรภัยกว่า 300 ใบให้แก่นักเรียนในจังหวัดสตูล ร่วมกับเหล่ากาชาดมอบจักรยานให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สตูล ผู้ว่าฯสตูล มอบหมวกนิรภัยกว่า 300 ใบให้แก่นักเรียนในจังหวัดสตูล ร่วมกับเหล่ากาชาดมอบจักรยานให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันนี้ 12 ก.ย. 2565 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบหมวกนิรภัยและจักรยานให้แก่นักเรียนในจังหวัดสตูล ตามโครงการผู้ว่าฯ มอบหมวกนิรภัยและกาชาดร่วมใจมอบจักรยานให้น้อง โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสตูล และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล สำหรับกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยดังกล่าว เป็นกิจกรรมต่อเนื่องโครงการมอบหมวกนิรภัยให้แก่น้องๆ นักเรียนในจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหมวกนิรภัยที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ แทนของขวัญปีใหม่

ซึ่งเป็นตั้งใจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล ได้รับความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดผลกระทบหากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวกับเยาวชนที่รับมอบหมวกนิรภัยว่า “หมวกนิรภัยที่ให้ไปนั้น อยากให้ทุกคนได้สวมใส่ในขณะขับขี่

เพราะหากเกิดอุบัติเหตุบางครั้งแขนหัก ขาหักยังรักษาให้กลับมาเกือบเหมือนเดิมได้ แต่ถ้าศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน สมองได้รับความเสียหายอาจต้องพิการไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้นต้องป้องกันด้วยการสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่” โดยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดสตูล รับมอบหมวกนิรภัยครั้งนี้จำนวน 20 โรงเรียน รวมหมวกนิรภัยจำนวน 330 ใบ


ในโอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 16 คัน ให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน อีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts