โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข


สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ ม.1 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ และพันธุ์ปลาช่วยเหลือประชาชน

โดยภายในบริเวณงานได้มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดบูทให้บริการประชาชน จำนวนกว่า 50 หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางจรัสสศิ ศิลป์ชูศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

Related posts