รพ.ราษฎร์ยินดี ปิดศูนย์ฉีดวัคซีน

รพ.ราษฎร์ยินดี ปิดศูนย์ฉีดวัคซีน

 


วันที่ 30 กันยายน 2565เวลา 16:00 น.นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ
ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้การต้อนรับ…นายมานพ เพ็งชุม
เลขานุการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ และสื่อมวลชน ให้เกียรติร่วมพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี พร้อมกล่าวขอบคุณโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ เข้าถึงวัคซีนและปลอดภัยจากโควิด-19
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี🎉เริ่มให้บริการ 7 มิถุนายน 2564
🚩สิ้นสุดการบริการ 30 กันยายน 2565

 

Related posts