การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า”

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า” ให้แก่พาณิชย์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานหรือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ยผ. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้รับจ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายนวพงษ์ คุ้มพงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ แลนายไพโรจน์ โลหะ เจ้าหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าอำเภอเมืองสุโขทัย นายธวัชชัย ชำนิ เจ้าหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าอำเภอศรีสัชนาลัย ได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย

Related posts