ศรีสะเกษ รักษาการผู้ว่าสั่งสำรวจไร่นาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ขณะที่ นายก อบจ.เร่งสำรวจถนนระหว่างหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมพังเสียหายเตรียมจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

ศรีสะเกษ รักษาการผู้ว่าสั่งสำรวจไร่นาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ขณะที่ นายก อบจ.เร่งสำรวจถนนระหว่างหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมพังเสียหายเตรียมจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อบจ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว โดยระดับน้ำท่วมตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ น้ำเริ่มลดลง แต่ว่ายังมีประมาณ 1 – 2 อำเภอที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ ซึ่งจากการที่มีน้ำท่วมเป็นเวลานานหลายวันนี้ ได้ทำให้ถนนหนทางต่าง ๆ ระหว่างหมู่บ้านและในหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ศรีสะเกษ รวมทั้ง ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้สะดวก และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อบจ.) เปิดเผยต่อไปว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนหนทางหลังน้ำท่วมลดลงแล้ว ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของ อบจ.ศรีสะเกษ เร่งทำการออกสำรวจถนนหนทางรวมทั้งสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนที่สุด ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทำการจัดตั้งงบประมาณมาใช้ในการซ่อมแซมถนนหนทางทุกส่วนที่ชำรุดพังเสียหาย เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรอย่างเต็มที่ต่อไป ตนขอให้ประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนสบายใจได้ว่า อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนชาวศรีสะเกษที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้อย่างเต็มที่

ทางด้าน นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สรุปสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน จำนวน 22 อำเภอ 2 ทม. 23 ชุมชน 171 ตำบล 1,366 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 55,374 ครัวเรือน 178,711 คน พื้นที่การเกษตร (นาข้าว 311,949 ไร่ พืชไร่ 26,451 ไร่ พืชสวน 1,040 ไร่ ประมง (บ่อปลา) 1,700 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ 477 แห่ง ปศุสัตว์ 24,587 ตัว (โค/ กระบือ 32,396 ตัว (ตาย 5 ตัว)/ แพะ 20 ตัว /สุกร 136 ตัว /ไก่ 15,468 ตัว/เป็ด 653 ตัว ) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 1 อำเภอ คือ อ.เมืองศรีสะเกษ เกิดเหตุน้ำท่วม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 จนถึงขณะนี้ภัยยังไม่สิ้นสุด ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ทม. 4 ต. 34 ม. 2,709 ครัวเรือน

นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำลดลง มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากอุทกภัย และพายุ “โนรู” รวมเสียชีวิต 15 ราย บาดเจ็บ 3 ราย แนวโน้มสถานการณ์อุทกภัย ระดับน้ำ ปกติ ทุกสถานี ยกเว้น M182 (อ.กันทรารมย์) สูงกว่าตลิ่ง 0.23 เมตร (10.63 ม.) (ระดับตลิ่ง 10.40 ม.) มีอำเภอที่สถานการณ์น้ำลดลง แต่ยังคงมีระดับน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร ดังนี้ อ.กันทรารมย์ ลำน้ำมูล (M182 อ.กันทรารมย์) เป็นพื้นที่ปลายน้ำลำน้ำมูล ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ จำนวน 10 ต. 53 ม. (ท่วมพื้นที่การเกษตร) อ.ราษีไศล ลำน้ำมูล (M 5 อ.ราษีไศล) รับน้ำจากปลายน้ำ กลางน้ำ ของลำน้ำมูล (นครราชสีมา M6A อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ M4 อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์) ยังมีสถานการณ์อยู่ 6 ต. 57 ม. (ท่วมพื้นที่การเกษตร) และ อ.เมืองศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ปลายน้ำของลำห้วยสำราญ ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ จำนวน 1 ทม.2 ชุมชน 138 ครัวเรือน (ท่วมบ้านเรือนราษฎร)

นายสำรวย ยังกล่าวด้วยว่า ในการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนหลังน้ำท่วมลดลงนั้น ขณะนี้ตนได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้ ทั้งไร่นา บ่อเลี้ยงปลา บ้านเรือน ฯลฯ เพื่อที่จะได้นำรายละเอียดความเสียหายเข้าที่ประชุมระดับจังหวัด เตรียมที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้ว///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts