ศรีสะเกษ ผบช.ภาค 3 ห่วงใยเด็กและเยาวชนหากคลิปหลุดให้แจ้งเหตุเรื่องล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.คลิปหลุดทำไง.com หรือ www.help.ticac.org

ศรีสะเกษ ผบช.ภาค 3 ห่วงใยเด็กและเยาวชนหากคลิปหลุดให้แจ้งเหตุเรื่องล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.คลิปหลุดทำไง.com หรือ www.help.ticac.org

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65 พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เปิดเผยว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีการใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เด็กเผชิญกับอันตรายจากภัยคุกคามทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแบบออนไลน์ในรูปแบบของสื่อลามกอนาจารเด็ก (Child Pornography) หรือสื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กในรูปแบบต่าง ๆ บนออนไลน์ (Child Sexual Exploitation Materials) โดย ลักษณะของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ยากต่อการพบและรายงานการกระทำความผิด กลุ่มผู้เสียหายหลักที่ชัดเจนคือ เด็กที่เป็นผู้เสียหาย หรือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหาย ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้ “สื่อลามกอนาจารเด็ก”ไม่ได้จำกัดเพียงสื่อมัลติมีเดียในวีดีโอ ซีดี ดีวีดี หรือภาพยนตร์ แต่ยังรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ โปรแกรมการสนทนาในแอพพลิเคชั่นต่างๆ และเกมส์ออนไลน์ ตลอดจนการสื่อสารผ่านทางอีเมล


พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เปิดเผยต่อไปว่า โครงการแก้ไขจัดการปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการประชารัฐยุติธรรมนำเด็กปลอดภัย จึงเกิดขึ้น โดยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยได้จัดทำข้อเสนอแนะในการทำงานของหน่วยงานบูรณาการให้เป็นทีมสหวิชาชีพ การจัดทำหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้รับแจ้งเหตุและทีมสหวิชาชีพ การจัดทำสื่อหนังสือเผยแพร่ให้ความรู้ และการสร้างช่องทางเว็บไซต์ศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ www.คลิปหลุดทำไง.com เพื่อเป็นช่องทางร้องขอความช่วยเหลือ การติดตามผลทางคดี รวมถึงเป็นช่องทางประสานงานของสหวิชาชีพ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีการเปิดโครงการและนำเสนอเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งจากนี้ไป ผู้พบเห็นหรือทราบเบาะแสเรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตสามารถแจ้งเหตุได้โดยง่ายและปลอดภัย โดยได้ตรากฎหมายเพิ่มเติม ใน ป.อาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและจัดการปัญหาการครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของปัญหาการค้ามนุษย์ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้เป็นวาระแห่งชาติ

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ยังเปิดเผยด้วยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Children หรือ TICAC) เพื่อปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดที่ครอบครอง และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากสื่อลามกอนาจารเด็กทางอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ตนมีความห่วงใยเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 3 เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนทุกคนว่า หากมีคลิปหลุดประชาชนสามารถแจ้งเหตุเรื่องล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.คลิปหลุดทำไง.com หรือ www.help.ticac.org ซึ่งตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดต่อไป/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

 

Related posts