ศรีสะเกษ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาวัดบ้านขาม หมู่ที่ 10 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 รูป และมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1,000 ถุง โดยมี นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวรายงาน และมี นายวัฒนา พุฒิชาติ อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สนง.ป้องกันภัย จ.ศรีสะเกษ คณะหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนผู้ประสบภัย ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน

นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 22 อำเภอ 176 ตำบล 1 เทศบาล 1,438 หมู่บ้าน 24 ชุมชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ด้านการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เป็นบริเวณกว้าง และขณะนี้สถานการณ์หลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สำหรับการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น

จ.ศรีสะเกษ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว เช่น การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค การขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย การสูบน้ำท่วมขัง การล้างทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ราชการ และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงการดูแลระบบสุขภาพเบื้องต้น เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และคณะ ได้เดินทางโดยเรือไปมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่พักอาศัย ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้/////////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts