พิษณุโลก กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี

พิษณุโลก กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กำลังที่เสียชีวิต พร้อมทั้งได้เชิญอดีตผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมพิธี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐพร้อมภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ให้การต้อนรับ

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกที่ 222/2512 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2512 โดยให้เป็นหน่วยขึ้นในการบังคับบัญชาของ กองทัพภาคที่ 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านดงภูเกิด ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงระดับกองทัพภาค หน่วยที่ 2 ที่จัดตั้งขึ้นใน กองทัพบก และเป็นหน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่ 3

มีภารกิจสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่ 3 ใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข 54-1ลงวันที่ 20 กันยายน 2527 ประกอบด้วย
กองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองร้อยกองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นหน่วยหลักทางการส่งกำลังบำรุงของ กองทัพภาคที่ 3 ทั้งในยามปกติ และสงคราม ถือได้กว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญในอันที่จะให้หน่วยที่ทำการรบทุกหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3 สามารถ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามแผน และนโยบายของกองทัพบก ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts