พิษณุโลก จัดกิจกรรมต้อนรับงานปั่นนานาชาติ

พิษณุโลก จัดกิจกรรมต้อนรับงานปั่นนานาชาติ

วันที่ 13 พฤศจิกายน .นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับ อสม.รพ.สต.วังพิกุล และได้ชี้แจงขอความร่วมมือเป็นเจ้าบ้านที่ดี จัดกิจกรรมต้อนรับงานปั่นนานาชาติที่ใช้เส้นทางผ่านวังพิกุล และเชิญชวน แนะนำนโยบาย”ผู้นำทำก่อน”ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้ครบ100%ตามกำหนดระยะเวลา ณ.ห้องประชุม รพ.สต.วังพิกุล โดยมี นายประชัญ เกิดชัย ผอ.รพ.สต.เป็นประธานการประชุม

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts