สตูล “ ผู้พันเรย์ ” นำทหารตรวจปัสสาวะ เดินหน้ายุทธศาสตร์คนดี แก้ปัญหายาเสพติด

สตูล “ ผู้พันเรย์ ” นำทหารตรวจปัสสาวะ เดินหน้ายุทธศาสตร์คนดี แก้ปัญหายาเสพติด

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พันเอกเรวัตร เซ่งเข็ม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 นำกำลังพลรวมแถวประจำสัปดาห์ โดยมีกิจกรรม เคารพธงชาติ, การสวดมนต์, บทสเจ ราชสวัสดิ์ กล่าวบทถวายเป็นพระราชกุศล และพระนามเต็มฯ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ด้วยความพร้อมเพรียง หลังจากนั้นจะมอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการชี้แจงและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ นายทหาร, นายสิบ และ น้องๆ ทหารกองประจำการ ตลอดจนการฝึกทบทวนท่าเบื้องต้นให้กับกำลังพล


ทั้งนี้ พันเอกเรวัตร เซ่งเข็ม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 นำทีมนายทหารและกำลังพล ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เดินหน้ายุทธศาสตร์คนดี แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เริ่มต้นจากบ้านตัวเอง สู่ชุมชน ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่สร้างเงื่อนไข รักษากฎและระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการตรวจตรวจกำลังพล ไม่พบสารเสพติด


ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำการทำงานในพื้นที่ต่อกำลังพล เจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ต้องยึดถือ “ยุทธศาสตร์คนดี” เป็นสำคัญ ยึดมั่นการทำงานด้วยความโปร่งใส และจริงใจ กำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ รวมทั้งกำชับระเบียบวินัยของกำลังพลที่อาจส่งผลกระทบ และส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำลังพลต้องมีจิตสำนึกในความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts