ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร.ร.เกาะแต้วฯ ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน รวม 13 โครงการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาอบจ.สงขลา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร.ร.เกาะแต้วฯ ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน รวม 13 โครง…

Read More

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื…

Read More

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบยโยบายให้ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ตามสโลแกน”เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา”

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบยโยบายให้ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดมุ่งมั่นสู่ความเ…

Read More

โรงเรียนวัดสลักป่าเก่ามูลนิธิ ประชุมผู้ปครอง เตรียมความพร้อมเปิดเรี่ยนดีเดย์ 17 พฤษภาคม เรียนในห้องเรียน ผู้อำนวยการคนใหม่พบผู้ปกครอง นำเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดการพัฒนา พร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 (2022) โรงเรียนวัดสลักป่าเก่ามูลนิธิ ประชุมผู้ปครอง เตรียมควา…

Read More

ศรีสะเกษ ครูประกาศก้องหนุนกรรมาธิการวิสามัญยุบศึกษาธิการจังหวัด เผยทำงานซ้ำซ้อนกับเขตพื้นที่การศึกษาสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

ศรีสะเกษ ครูประกาศก้องหนุนกรรมาธิการวิสามัญยุบศึกษาธิการจังหวัด เผยทำงานซ้ำซ้อนกับเขตพื้นท…

Read More