สตูล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 เงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566

สตูล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 256…

Read More

ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจทุ่ม 1.2 ล้านสร้างอาคารหอประชุมให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจทุ่ม 1.2 ล้านสร้างอาคารหอประชุมให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะ…

Read More

สุโขทัย พิธีเปิดโครงการพัฒนาความพร้อมด้านระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สุโขทัย พิธีเปิดโครงการพัฒนาความพร้อมด้านระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่…

Read More

ศรีสะเกษ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินชื่นชม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

ศรีสะเกษ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินชื่นชม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย…

Read More

ศรีสะเกษ เลขาธิการอาชีวศึกษาเปิดโครงการอาชีวศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วิชาการอย่างยิ่งใหญ่

ศรีสะเกษ เลขาธิการอาชีวศึกษาเปิดโครงการอาชีวศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วิชาการอย่างยิ่งให…

Read More