สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความร…

Read More

ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอย่างยิ่งใหญ่

ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอย่างยิ่งใหญ่…

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผ…

Read More

ศรีสะเกษ บันทึกประวัติศาสตร์การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ครองแชมป์ระดับชาติ 200 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ศรีสะเกษ บันทึกประวัติศาสตร์การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ครองแชมป์ระดับชาติ 200 เหรียญทอง ง…

Read More

ศรีสะเกษ ครู น.ร.เผาพริกเกลือหน้าศาลหลักเมืองค้าน พ.ร.บ.การศึกษา

ศรีสะเกษ ครู น.ร.เผาพริกเกลือหน้าศาลหลักเมืองค้าน พ.ร.บ.การศึกษา เรียกร้องให้ พรรคการเมือง…

Read More