!!! ครูผู้ช่วย สู่ ! ผอ.สพป.สมุทรสาคร ! ..ดร.หฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร …#กว่าจะถึงที่ฉันยืน จากครูผู้ช่วยสู่ผอ.เขต

!!! ครูผู้ช่วย สู่ ! ผอ.สพป.สมุทรสาคร ! ..ดร.หฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่…

Read More

พิษณุโลก ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2565

พิษณุโลก ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ…

Read More

พิษณุโลก ม.นเรศวร วิจัยพัฒนาทักษะทางปัญญาและการคิดวิเคราะห์เด็กชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน เล่านิทานไทย-อังกฤษ

พิษณุโลก ม.นเรศวร วิจัยพัฒนาทักษะทางปัญญาและการคิดวิเคราะห์เด็กชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน เล่าน…

Read More

ศรีสะเกษ เลขาธิการ กพฐ.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ร.ร.ต้นแบบ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565

ศรีสะเกษ เลขาธิการ กพฐ.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ร.ร.ต้นแบบ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย…

Read More

ศอ.บต. จัดทำ “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านภาษา คุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กมีพื้นฐานด้านภาษาที่ดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ศอ.บต. จัดทำ “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ …

Read More