สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ…

Read More

นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุร่มสมอวิทยา รุ่นที่ 2

นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุร่มสมอวิทยา รุ่น…

Read More

!!! มหาวิทยาลัยชีวิต เปิดรับสมัครเรียน ! ด้วย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ มหาวิทยิาลัยชีวิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร3 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

!!! มหาวิทยาลัยชีวิต เปิดรับสมัครเรียน ! ด้วย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ มหาวิทยิาลัยชี…

Read More

โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ผู้บริหารสนับสนุนอย่างเต็มที่

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์,ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสร…

Read More