!!! มหาวิทยาลัยชีวิต เปิดรับสมัครเรียน ! ด้วย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ มหาวิทยิาลัยชีวิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร3 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

!!! มหาวิทยาลัยชีวิต เปิดรับสมัครเรียน ! ด้วย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ มหาวิทยิาลัยชี…

Read More

โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ผู้บริหารสนับสนุนอย่างเต็มที่

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์,ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสร…

Read More

โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาเปิดเทอม ยึดหลักปฏิบัติปกติวิถีใหม่ ผู้อำนวยการคนใหม่พบครู บุคลากรและนักเรียน พร้อมพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน เข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาเปิดเทอม ยึดหลักปฏิบัติปกติวิถีใหม่ ผู้อำนวยการคนใหม่พบครู บุคลากรแ…

Read More