ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูจูหลิง ปงกันมูล” จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูจูหล…

Read More

ศรีสะเกษ เลขาธิการสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทยยืนยันต้องให้ ร.ร.มีฐานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลของรัฐ

ศรีสะเกษ เลขาธิการสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทยยืนยันต้องให้ ร.ร.มีฐานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลขอ…

Read More

แม่ทัพภาค4 มอบอาคารเรียน”ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์” มูลค่ากว่า 4.5ล้านบาทให้กับโรงเรียนวัดกำแพงถม

แม่ทัพภาค4 มอบอาคารเรียน”ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์” มูลค่ากว่า 4.5ล้านบาทให้กับโรงเรียนวัด…

Read More

ศอ.บต. สร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์ จชต. ที่แท้จริง ผ่าน น.ศ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ เพื่อส่งต่อชุดความรู้ แก่ ปชช. สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม

ศอ.บต. สร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์ จชต. ที่แท้จริง ผ่าน น.ศ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ เพื่อส่ง…

Read More

เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ติดตามการดำเนินงานของวิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียน ตชด. โรงงานยาสูบ 2

เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ติดตามการดำเนินงานของวิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียน ตชด. โรงงานยาสูบ 2 …

Read More