ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโทรทัศน์ แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้แก่ ร.ร.บ้านหนองบาง (มีคลิป)

ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช…

Read More

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เปิดแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ ร.ร.บ้านพรานยิ่งใหญ่ หวังเพื่อเปิดแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ น.ร.ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง มุ่งสู่เป้าหมายเด็กไทยในศตวรรษที่ 2 (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เปิดแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ ร.ร.บ้านพรานยิ่งใหญ่ หวังเพื่อเ…

Read More

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โป…

Read More

พิษณุโลก คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวให้โอวาทนักศึกษากาซะลอง รุ่นที่ 3

พิษณุโลก คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวให้โอวาทนักศึกษากาซะลอง …

Read More

มอบจักรยานและทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย

มอบจักรยานและทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย จ พิษณุโลก วันที่ 16 มิ.ย.64 ศ…

Read More