เชียงใหม่ มงฟอร์ตนำร่องเรียนออนไลน์เสมือนจริง ส่งทีมนิเทศประกบทุกห้อง ยกระดับเรียนออนไลน์

โรงเรียนมงฟอร์ต นำร่องเปิดศูนย์ติดตามเรียนออนไลน์เสมือนจริง แห่งแรกของประเทศ จัดทีมอาจารย์…

Read More

ศรีสะเกษ ผอ.กศน.ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับครู กศน.อ.อุทุมพรพิสัย และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้อาคารประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการลดค่าไฟฟ้าในสำนักงาน

ศรีสะเกษ ผอ.กศน.ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับครู กศน.อ.อุท…

Read More

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก แจ้งสถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษทั้งจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สั่งปิดสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด ตามความเห็นชอ…

Read More

ประชุมและแสดงความคิดเห็นการสำรวจสถานการณ์การเข้าถึงวิชาเพศวิถีศึกษา และข้อมูลด้านเพศวิถีในพื้นที่ดิจิทัลในประเทศไทย

ประชุมและแสดงความคิดเห็นการสำรวจสถานการณ์การเข้าถึงวิชาเพศวิถีศึกษา และข้อมูลด้านเพศวิถีใน…

Read More

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ…

Read More