ศรีสะเกษ อธิการบดี ม.เฉลิมกาญจนาบริจาคเงินส่วนตัวมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษากว่า 7,000 คน

ศรีสะเกษ อธิการบดี ม.เฉลิมกาญจนาบริจาคเงินส่วนตัวมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษากว่า 7,000 ค…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ครู-นักเรียน ร.ร.ศานติธรรม เผย เป็นต้นแบบนักเรียนมุสลิม ที่สื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจน เด็กเรียนรู้ 4 ภาษา ไทย-มลายู-อังกฤษ-อาหรับ

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ครู-นักเรียน ร.ร.ศานติธรรม เผย เป็นต้นแบบนักเรียนมุ…

Read More

ผศ.ดร.รัชดาฯ รองโฆษกรัฐบาลในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดงาน “มหกรรมวิชาการ น้อมรำลึก 71 ปี ธรรมวิทยา”

ผศ.ดร.รัชดาฯ รองโฆษกรัฐบาลในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดงาน “มหกรรมวิชาการ น้อมรำล…

Read More

วันมูหะมัดนอร์ มะทา เยี่ยมโรงเรียนสันติวิทย์ และโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา

วันมูหะมัดนอร์ มะทา เยี่ยมโรงเรียนสันติวิทย์ และโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา วันน…

Read More

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปล่อยแถวออกตรวจติดตาม ดูแล เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปล่อยแถวออกตรวจติดตาม ดูแล เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน แ…

Read More