ศอ.บต. มอบข้าวสารหอมมะลิให้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่วัด ที่อยู่ในพื้นที่ จ.สตูล กว่า ๔๐๐ กระสอบ

ศอ.บต. มอบข้าวสารหอมมะลิให้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่วัด ที่อยู่ในพื้นที่ จ.สตูล กว่า ๔๐๐ กระส…

Read More

ศรีสะเกษ 24 สโมสรโรตารีเยาวราชมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและทุนการศึกษาช่วยเหลือ ร.ร.และ น.ร.ที่ขาดแคลนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ศรีสะเกษ 24 สโมสรโรตารีเยาวราชมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามั…

Read More

ศอ.บต. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

ศอ.บต. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม…

Read More

ถวายหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า )Covid-19

ถวายหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า )Covid-19   เ…

Read More