พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช.) ประจำปี 2564

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช…

Read More

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้มีการดำเนินงานที่ผ่านมานาม”องค์การแพธประเทศไทย”

วันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 (2021) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เป็นองค์กรพั…

Read More

เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน นำพัดลมไปมอบให้ศูนย์พักคอยตำบลบ้านป่า

เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน นำพัดลมไปมอบให้ศูนย์พักคอยตำบลบ้านป่า   พิษณุโลกวัดบึงกระดาน วั…

Read More

ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการขยายผลชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการขยายผลชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 25…

Read More

พิษณุโลก มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น

พิษณุโลก มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น &n…

Read More