ศรีสะเกษ นายก อบจ.ควบบิ๊กไบค์เปิดแข่งขันไซเคิลครอสและเอ็นดูโร่ครอส หวังดึงเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและไม่ให้ไปแว๊นแข่งรถเสี่ยงชีวิตถนนหลวงให้ชาวบ้านเดือดร้อน

ศรีสะเกษ นายก อบจ.ควบบิ๊กไบค์เปิดแข่งขันไซเคิลครอสและเอ็นดูโร่ครอส หวังดึงเด็กและเยาวชนห่า…

Read More

สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ส่งมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารใช้ไปโรงเรียน ในโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ตามนโยบายของกองทัพบก

สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ส่งมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารใ…

Read More

พิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย 

พิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย  วันที่23 มิถุนายน…

Read More

พิษณุโลก มทบ.39 จัดดนตรีในสวน – เติมความสุขให้ประชาชน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก

พิษณุโลก มทบ.39 จัดดนตรีในสวน – เติมความสุขให้ประชาชน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เท…

Read More