ศรีสะเกษ นายก อบต.สำโรงตาเจ็นนำ 17 หมู่บ้านแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

ศรีสะเกษ นายก อบต.สำโรงตาเจ็นนำ 17 หมู่บ้านแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนแ…

Read More

นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ อดีต ส.ส.สุโขทัย เขต 1 เปิดงาน อนุรักษ์ว่าวไทย ที่ หมู่ 1 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย(23 มี.ค.67)

นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ อดีต ส.ส.สุโขทัย เขต 1 เปิดงาน อนุรักษ์ว่าวไทย ที่ หมู่ 1 ต.ตาลเตี้ย…

Read More

นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ อดีต ส.ส.สุโขทัย เขต 1 เปิดงาน อนุรักษ์ว่าวไทย ที่ หมู่ 1 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย(23 มี.ค.67)

นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ อดีต ส.ส.สุโขทัย เขต 1 เปิดงาน อนุรักษ์ว่าวไทย ที่ หมู่ 1 ต.ตาลเตี้ย…

Read More

!!! นายสนอง จันทร์แป้น นายก อบต.ตาลเตี่ย ให้ สัมภาษณ์ ! การจัดประกวดแข่งขันว่าวไทย..

!!! นายสนอง จันทร์แป้น นายก อบต.ตาลเตี่ย ให้ สัมภาษณ์ ! การจัดประกวดแข่งขันว่าวไทย.. &nbsp…

Read More