ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานสืบสานประเพณีทิ้งกระจาด มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา ประจำปี 2566 ท่ามกลางประชาชนนับพัน เพื่อรอรับข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค 

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานสืบสานประเพณีทิ้งกระจาด มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา ประจำปี 256…

Read More

ศรีสะเกษ ม.เฉลิมกาญจนาทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ 71 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงและเพื่อเป็นการทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยาวนานถึง 5,000 ปี

ศรีสะเกษ ม.เฉลิมกาญจนาทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ 71 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงและเพ…

Read More

ศรีสะเกษ วัดป่าประชาสามัคคีขอเชิญร่วมพิธีฉลองสมโภชโคมประทีปพระราชทานและถวายเทียนพรรษา 108 วัด 108 คู่

ศรีสะเกษ วัดป่าประชาสามัคคีขอเชิญร่วมพิธีฉลองสมโภชโคมประทีปพระราชทานและถวายเทียนพรรษา 108 …

Read More