สตูล “ผู้บังคับบัญชาห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจ แก่หน่วยที่ห่างไกล โดยเดินทางไปเยี่ยมเยือน”

สตูล “ผู้บังคับบัญชาห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจ แก่หน่วยที่ห่างไกล โดยเดินทางไปเยี่ยมเยือน”…

Read More

มทบ.39 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ จัดการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ประจำปี 2567

มทบ.39 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ จัดการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชา…

Read More

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เริ่มแล้ว! “พิพัฒน์” หนุนยกระดับฝีมือแรงงานเยาวชนไทย มุ่งสู่มาตรฐานโลก

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 เริ่มแล้ว! “พิพัฒน์” หนุนยกระดับฝีมื…

Read More

ปลัดแรงงาน แจงการกำหนดสูตรค่าจ้างไม่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 87 พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ.2541 หลัง 5 กรรมการค่าจ้าง ร้อง มติบอร์ดชุดที่ 22 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย “ปรับสูตรคำนวณฯ ใหม่ เป็น 400 บาท”

ปลัดแรงงาน แจงการกำหนดสูตรค่าจ้างไม่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 87 พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ.2541 หลัง…

Read More

สตูล ศรชลจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จังหวัดสตูล

สตูล ศรชลจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. ในโอกาสเดินทางมาต…

Read More