ศรีสะเกษ อินทผลัมเขาพระวิหารหวานกรอบอร่อยปลูกแห่งแรกของไทย เพียง 1 ไร่เศษสร้างรายได้ปีละ 2.8 แสนบาท อีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (มีคลิป)

ศรีสะเกษ อินทผลัมเขาพระวิหารหวานกรอบอร่อยปลูกแห่งแรกของไทย เพียง 1 ไร่เศษสร้างรายได้ปีละ 2…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ติดตามให้ความช่วยเหลือชาวนาบ้านคลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม นาข้าวกำลังขาดแคลนน้ำกว่า 2,000 ไร่

อบจ.พิษณุโลก ติดตามให้ความช่วยเหลือชาวนาบ้านคลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม นาข้าวกำลังขาดแค…

Read More

ศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟดังข้ามโลกส่งไปขายอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่น พ่อค้าจากจันทบุรีซื้อเหมายกสวนคัดทุเรียนคุณภาพส่งขายต่างประเทศ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟดังข้ามโลกส่งไปขายอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่น พ่อค้าจากจันทบุรีซื้อเหม…

Read More

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญ…

Read More

สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุนงบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่

สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุนงบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลด…

Read More