อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เพื่อประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 9 จังหวัด

อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เพื่อประยุกต์สู่ “…

Read More

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์บ้านคลองต่าง ตำบลน้ำขุม และวิสาหกิจชุมชนกรพัฒนกิจ

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์บ้านคลองต่า…

Read More

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ำร้อน (ฝาง) ชวนส่ง “ส้ม” ผลไม้มงคลรับปีใหม่ เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ในช่วงโควิด – 19 (มีคลิป)

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ำร้อน (ฝาง) ชวนส่ง “ส้ม” ผลไม้มงคล…

Read More

ศรีสะเกษ ผู้ว่าพัฒนาทุเรียนภูเขาไฟพันธุ์ใหม่แจกเกษตรกรเป็นของขวัญปีใหม่ 64 งวดแรก 2,000 ต้นนำไปปลูกได้ในพื้นที่ทุกแห่งทั้งจังหวัด (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ผู้ว่าพัฒนาทุเรียนภูเขาไฟพันธุ์ใหม่แจกเกษตรกรเป็นของขวัญปีใหม่ 64 งวดแรก 2,000 ต้…

Read More