ศอ.บต. ดึงภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐจับมือผลักดัน จชต. ให้เป็นเมือง ปศุสัตว์แบบครบวงจร

ศอ.บต. ดึงภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐจับมือผลักดัน จชต. ให้เป็นเมือง ปศุสัตว…

Read More

ศอ.บต. ดึงภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐจับมือผลักดัน จชต. ให้เป็นเมือง ปศุสัตว์แบบครบวงจร หลังนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ จชต.

ศอ.บต. ดึงภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐจับมือผลักดัน จชต. ให้เป็นเมือง ปศุสัตว…

Read More

สนง.พาณิชย์ จังหวัดสุโขทัย นำสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และของดีจังหวัดสุโขทัย ไปจำหน่ายที่พิษณุโลก

สนง.พาณิชย์ จังหวัดสุโขทัย นำสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และของดีจังหวัดสุโขทัย ไปจำห…

Read More