รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการพ…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคม…

Read More

กิจกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ตามแนวทางวิถีชุมชน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรื…

Read More

ศอ.บต. เตรียมผลักดัน โครงการฮาลาลฟาร์ม ในพื้นที่ จชต. จับมือ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้าออแกนิก สู่ตลาดโลก ภายใต้ความร่วมมือ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์

ศอ.บต. เตรียมผลักดัน โครงการฮาลาลฟาร์ม ในพื้นที่ จชต. จับมือ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้…

Read More

พิษณุโลก กรมชลประทานจัดสรรปริมาณน้ำ 115 ล้าน ลูกบาศก์เมตร สำหรับปรับปฏิทินการเพาะปลูก ฤดูนาปี 2564 ให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำ โครงการบางระกำโมเดล ปี 2564 พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 265,000 ไร่

พิษณุโลก กรมชลประทานจัดสรรปริมาณน้ำ 115 ล้าน ลูกบาศก์เมตร สำหรับปรับปฏิทินการเพาะปลูก ฤดูน…

Read More