สตูล เลิกอาชีพชาวประมง หันปลูกพริกพันธุ์เหลืองอินโด ออกผลผลิตขายดีในเนื้อที่ 3 งานเก็บส่งขายรายได้งาม หลักหมื่น

สตูล เลิกอาชีพชาวประมง หันปลูกพริกพันธุ์เหลืองอินโด ออกผลผลิตขายดีในเนื้อที่ 3 งานเก็บส่งข…

Read More

ศรีสะเกษ  พ่อเมืองเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอศรีรัตนะ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย   

ศรีสะเกษ  พ่อเมืองเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ…

Read More

สตูล แตงโมริมทะเล สวนแตงโมปลูกริมทะเล 100 กว่าไร่ ออกผลผลิตดี ลูกโต หวานฉ่ำ

สตูล แตงโมริมทะเล สวนแตงโมปลูกริมทะเล 100 กว่าไร่ ออกผลผลิตดี ลูกโต หวานฉ่ำ วันที่ 21 มีนา…

Read More

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำระ…

Read More

พ่อเมืองศรีสะเกษ โชว์บินโดรน เปิดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ขณะที่เกษตรในพื้นที่ร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง

พ่อเมืองศรีสะเกษ โชว์บินโดรน เปิดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ปร…

Read More