🌿รวมพลัง สร้างเครือข่าย เพื่อ “ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนสุโขทัย”🌿

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)🌟 🌿รวมพลัง สร้างเครือข่าย เพื่อ “ก้าวต่อไป โคก …

Read More

ชาวบ้าน ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ต่อยอดโครงการของ ศอ.บต. รวมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ “ไก่อารมณ์ดี” สร้างรายได้กระฉูด พร้อมขยายผลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย กระจายรายได้ สู่ชุมชน

ชาวบ้าน ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ต่อยอดโครงการของ ศอ.บต. รวมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ “ไก…

Read More

พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมพาชมการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด ปลูกผักปลอดสารพิษ ดำรงชีวิตตามพ่อสอน ไม่เดือดร้อนลดรายจ่าย

พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวง รัช…

Read More

ศรีสะเกษ ผู้ว่าเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคก หนอง นา โมเดล

ศรีสะเกษ ผู้ว่าเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม…

Read More

ศรีสะเกษ พ่อเมืองมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรอำเภอขุขันธ์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ศรีสะเกษ พ่อเมืองมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรอำเภอขุขันธ์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื…

Read More