ศรีสะเกษ ผู้ว่าปลื้มผลการประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรของศรีสะเกษสูงถึง 14.7%

ศรีสะเกษ ผู้ว่าปลื้มผลการประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรของศรีสะเกษสูงถึง 14.7% ซ…

Read More