🌺🌺กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติชูความหลากหลายทางวัฒนธรรม จชต.สู่สันติสุข

🌺🌺กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติชูความหลากหลายทางวัฒนธรรม จชต.สู่สันติสุข วั…

Read More

คนปัตตานีแห่รับแน่น “ทวี”ร่วมกิจกรรม เดินย้อนรอยประวัติศาสตร์

“ทวี สอดส่อง” ร่วมกิจกรรมเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์ SATU KAN UMMAH ครั้งที่ 4 ที่ปัตตานี จาก…

Read More

รองหน.ประชาธิปัตย์ ประกาศผลักดันจังหวัดหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.ในพื้นที่ ก้าวข้ามความขัดแย้ง

รองหน.ประชาธิปัตย์ ประกาศผลักดันจังหวัดหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ย…

Read More