ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานรดน้ำศพ รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนราธิวาส ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมบ์ภายในแฟลตตำรวจ ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น เลื่อนยศเป็น พล.ต.อ.พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานรดน้ำศพ รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนราธิวาส …

Read More

รองนายกรัฐมนตรี มอบเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทน มอบหรีดเคาพรศพ. จนท.ตร.ที่เสียชีวิตจากเหตุคาร์บอมฯ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส พร้อมดูแลทายาทให้ได้รับสิทธิด้านศึกษาครบ 25 ปี บริบูรณ์ ย้ำ!!!! ยืนเคียงข้างไม่ทอดทิ้ง

รองนายกรัฐมนตรี มอบเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้แทน มอบหรีดเคาพรศพ. จนท.ตร.ที่เสียชีวิตจากเหตุค…

Read More

ศรีสะเกษ ชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบพนันปาเป้ายิงเป้าเอาตุ๊กตาใน ร.ร.มอมเมาเด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นพนันคึกคัก เปิดเล่นพนันในสถานศึกษาอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ศรีสะเกษ ชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบพนันปาเป้ายิงเป้าเอาตุ๊กตาใน ร.ร.มอมเมาเด็กและเยาวชนเข้าไปเล…

Read More

ศรีสะเกษ จำรัส สวนจันทร์ ห่วงใยเกษตรกรเร่งบริหารจัดการน้ำเขื่อนราษีไศล

ศรีสะเกษ จำรัส สวนจันทร์ ห่วงใยเกษตรกรเร่งบริหารจัดการน้ำเขื่อนราษีไศล คำนวณปริมาณน้ำเพื่อ…

Read More

ศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

ศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก บ้านนี้มีรักปลู…

Read More