ผู้พิการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งน้ำตา – แม่ทารกพิการตา-หู ปลื้มใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ผู้พิการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งน้ำตา – แม่ทารกพิการตา-หู ปลื้มใจคนไทยไม่ทิ้งกัน นายธีร…

Read More

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน วันที่ 1 ธันวาคม…

Read More

ศอ.บต. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศอ.บต. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีคว…

Read More

พิธีทำบุญและแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

พิธีทำบุญและแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” วันพฤหัสบดีท…

Read More

รายงานพิเศษ ประชาธิปัตย์ กับการต่อสู้อันแหลมคมเพื่อแย่งฐานเกษตรกรจากพรรคคู่แข่ง ผลโพล “ตอกย้ำ”ประชาชนพอใจการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ที่ถึงมือชาวบ้านและไร้การโกง

รายงานพิเศษ ประชาธิปัตย์ กับการต่อสู้อันแหลมคมเพื่อแย่งฐานเกษตรกรจากพรรคคู่แข่ง ผลโพล “ตอก…

Read More