แห่ชื่นชม ศูนย์พัฒนาอาชีพฯ “ชวนทำดี เป็นมือบน เพื่อ พ่อหลวง ” – ร่วมดุอาร์ ขอความสงบให้เกิดขึ้นในสามจังหวัด

แห่ชื่นชม ศูนย์พัฒนาอาชีพฯ “ชวนทำดี เป็นมือบน เพื่อ พ่อหลวง ” – ร่วมดุอาร์ ขอความสงบให้เกิ…

Read More

ยะลา – ศอ.บต. หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ ดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจชายแดนใต้ จับมือ Cafe Amazon รองรับผลผลิต สร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เปิดประตูสู่ตลาดสากล

ยะลา – ศอ.บต. หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟ ดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจชายแดนใต้ จับมือ Cafe Amazon …

Read More

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ทำพิธี 5 ธันวาคม 2565 ของจังหวัดยะลา

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเล…

Read More