“ประชาชาติ” พร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้าน-กมธ.กยศ. รับหนังสือเครือข่ายนักศึกษา ค้านดอกเบี้ย-เบี้ยปรับ กยศ.

“ประชาชาติ” พร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้าน-กมธ.กยศ. รับหนังสือเครือข่ายนักศึกษา ค้านดอกเบี้ย-เบี้ยป…

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธร…

Read More