ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ

ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าล…

Read More

บุคคลที่ปรากฏในข่าวหลอกลวงเชิดรถกระบะหญิงสาวที่อุดรธานี ไม่ได้เป็นกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 4

บุคคลที่ปรากฏในข่าวหลอกลวงเชิดรถกระบะหญิงสาวที่อุดรธานี ไม่ได้เป็นกำลังพลในสังกัดกองทัพภาค…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมอวยพรให้ประผบสำเร็จ ระบุศอ.บต.และรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบศาสนกิจของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อม…

Read More