คุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในองค์กรเพื่อให้การทำงานเพิ่อพัฒนาระบบบริการประชาชนได้คุณภาพ ประสิทธิภาพ

คุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในองค์กรเพื่อให้การทำงานเพิ่อพัฒนาระบบบริการประชาชนได้คุณภาพ ป…

Read More

อำเภอสุไหงปาดี ร่วมชมรม กำนัน ผู้ใหญบ้าน จัดงานปีใหม่และแสดงความยินดีกับนายอำเภอป้ายแดงคนใหม่ หนุ่มไฟแรง

อำเภอสุไหงปาดี ร่วมชมรม กำนัน ผู้ใหญบ้าน จัดงานปีใหม่และแสดงความยินดีกับนายอำเภอป้ายแดงคนใ…

Read More

ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณตรวจประเมินโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือน ระดับพื้นที่ตำบลเสียว

ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณตรวจประเมินโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือน ระด…

Read More