เกษตรยุคใหม่ทำไวทำจริง!!! ชาวนาขอบคุณที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร”อลงกรณ์”และกรมชลประทานแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาได้รวดเร็วไม่ถึง 24 ชั่วโมงติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองท่าแร้งทันที

เกษตรยุคใหม่ทำไวทำจริง!!! ชาวนาขอบคุณที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร”อลงกรณ์”และกรมชลประทานแก้ปัญหา…

Read More

พิษณุโลก เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566

พิษณุโลก เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566 พล.ต.ท.อัคราเดช พิม…

Read More

ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตะเข็บแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ ไทย- มาเลเซีย สั่งคุมเข้มในทุกมิติ ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ

ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตะเข็บแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ ไทย- มาเลเซีย สั่งค…

Read More

การก่อสร้างรัฐสภาล่าช้ามากกว่า 2 ปี ผู้รับเหมาต้องเสียเงินค่าปรับตามสัญญามากกว่า 9.8 พันล้านบาท ทำไมค่าปรับจึงเป็น “0” (หายสิ้นไป) ?

การก่อสร้างรัฐสภาล่าช้ามากกว่า 2 ปี ผู้รับเหมาต้องเสียเงินค่าปรับตามสัญญามากกว่า 9.8 พันล้…

Read More

เปิดพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ต้อนรับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนฯ ผนึกกำลังสู่ความเป็นกลางคาร์บอนของโลก

เปิดพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ต้อนรับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ศึกษาศักยภาพการกั…

Read More