นิพนธ์ฯ เร่งรัด ศอ.บต. ดำเนินการตามที่นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหาเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเชีย ตามที่ตนเคยเสนอ

นิพนธ์ฯ เร่งรัด ศอ.บต. ดำเนินการตามที่นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหาเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเ…

Read More

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ…

Read More