ศรีสะเกษ เขตตรวจสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศให้เป็น “ ปีแห่งสุขภาพ สูงวัยไทย”

ศรีสะเกษ เขตตรวจสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ อสม. ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุ สนองนโย…

Read More

ศรีสะเกษ พ่อเมืองขับรถไถหว่านปุ๋ยคอกและไถกลบตอซังเพื่อรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรเผาตอซังข้าว

ศรีสะเกษ พ่อเมืองขับรถไถหว่านปุ๋ยคอกและไถกลบตอซังเพื่อรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรเผาตอซังข้าว เมื่…

Read More

ศรีสะเกษ ชาวพุทธใจบุญสร้างพระแสนพระสุกพระใสเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ศรีสะเกษ ชาวพุทธใจบุญสร้างพระแสนพระสุกพระใสเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นเถรบูชา…

Read More