ศอ.บต.น้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวสยามในรัฐกลันตัน” สู่การปฏิบัติให้เห็นผลในเชิงประจักษ์

ศอ.บต.น้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา สร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา สร้างความเข้าใจและเชื่…

Read More

ประชาชาติรุกหนัก ปักพื้นที่ชายแดนใต้ ‘ทวี สอดส่อง’ เดินเยี่ยมพ่อค้า-แม่ค้าย่านตลาดเก่ายะลา

ประชาชาติรุกหนัก ปักพื้นที่ชายแดนใต้ ‘ทวี สอดส่อง’ เดินเยี่ยมพ่อค้า-แม่ค้าย่านตลาดเก่ายะลา…

Read More

พิษณุโลก สภ.เนินกุ่ม ภ.จว.พิษณุโลกขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างกุศลโครงผ้าป่าแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ต้องลงชื่อผู้แจ้ง

พิษณุโลก สภ.เนินกุ่ม ภ.จว.พิษณุโลกขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างกุศลโครงผ้าป่าแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เส…

Read More