ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกส่งเสริมท่องเที่ยวร่วมกับผอ .ททท คนใหม่สำรวจเส้นทาง เตรียมรับนักท่องเที่ยวมาศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกส่งเสริมท่องเที่ยวร่วมกับผอ .ททท คนใหม่สำรวจเส้นทาง เตรียมรับนักท่…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ปิด งานสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานี Pa(t)tani Peace Assembly 2023 เผย ภาคประชาสังคม เป็นกลไกที่สำคัญในการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน

เลขาธิการ ศอ.บต. ปิด งานสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานี Pa(t)tani Peace Assembly 2023 เผย ภา…

Read More