เดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรค ปชป. ประชุมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองชายแดน และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 เดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรค ปชป. ประชุมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือ…

Read More